Vårens datum

Övning varje torsdag.

Söndag 24/2 Konsert Lighten our darkness kl 18. Övning 16.00

Lördag 2/3 Skivinspelning HELDAG 10-16

Söndag 31/3 Kl 11.00 Högmässan i Kristine övning 10.00

Torsdag 18/4 Sjunger i Skärtorsdagsmässan kl 20.00 Övning 19.00

Söndag 19/5 Nils Ferlin-konsert kl 18.00

31-1/6, Körhelg i Kalmar. Fredag Dörby kyrka, lördag kl 15.00 Kalmar domkyrka.

Tosrdag 6/6 Skivinspelning Heldag